×

Gilla landet

Din vägvisare och guide till 200 naturliga upplevelser, närproducerade smaker, spännande gårdsbesök och andra platser värda en omväg bortanför de stora städerna. Välkommen ut i landet!

Page is loading

Gilla landets runt 200 tips på platser och upplevelser bygger på gårdars, landsbygdsföretagares och andra lokala eldsjälars egna bidrag till kartan. För önskemål om ändringar i publicerade bidrag skicka ett e-postmeddelande till gillalandet@landshypotek.se

Intresseanmälan lån

Tack för ditt meddelande!)

Ändamål är en obligatorisk uppgift
Postnumret ska bestå av fem siffror
Förnamn är en obligatorisk uppgift
Efternamn är en obligatorisk uppgift
Telefonnumret får innehålla siffror, + och - och får vara mellan 6 och 15 tecken långt
Se till att e-postadressen är i korrekt format
Personnumret måste vara i korrekt format
Ett fel har inträffat och ditt meddelande har inte skickats.
Kontakta oss

Träffa Landshypotek Bank

Landshypotek Bank deltar regelbundet på mässor, seminarier och andra aktiviteter och mötesplatser med inriktning mot jord, skog och finansiering. Vi arrangerar också lokala evenemang i egen regi och tillsammans med samarbetspartners. Hoppas vi ses!

Träffa Landshypotek:

  • Ölands Skördefest 25-29 september